Svět, který jsme znali, se radikálně proměnil. Ztratili jsme pocit bezpečí. Ruská federace pod vedením Vladimíra Putina svým válečným tažením na Ukrajinu ukázala, že jí nejde o mír, ale o rozvrat Evropy a obnovení sféry vlivu z dob Sovětského svazu. Představitelé Ruska o svých mírových záměrech dlouhá léta bezostyšně lhali na půdě OSN i na diplomatických jednáních s USA i se státy Evropské unie. Po zahájení neospravedlnitelné útočné války proti Ukrajině již nelze věřit ujišťování ruských představitelů, že Rusko nenapadne další evropské státy a nebude se snažit o konflikt se Západem.

Roky zažíváme nepřátelské provokace provázené útoky ruských hackerů na západní infrastrukturu, včetně nemocnic, ruskou rozvratnou propagandu či teroristické činy ruských tajných služeb, jakými jsou otravy nepohodlných oponentů, nebo dokonce výbuchy bomb. Putin nejenže nectí mezinárodní dohody, ale dopouští se odporných válečných zločinů, jimiž demonstruje svou vůli změnit světový řád, a vyhrožuje použitím jaderných zbraní.

Na obranu proti takovému nepříteli, jakým se pod vedením prezidenta Putina Ruská federace stala, nejsme dostatečně připraveni! Jednotlivé státy Evropské unie většinou udržují početně malé a nedostatečně vyzbrojené vojsko. Bez účasti Spojených států není Evropská unie schopna ochránit své území. Povědomí občanů České republiky, stejně jako dalších členských států EU, o své branné povinnosti je minimální. Je čas na změnu.

Česká republika neplní své závazky jako člen Severoatlantické aliance, ale přitom spoléhá na pátý článek smlouvy NATO o kolektivní obraně. Podporujeme vládu naší země ve snaze zásadně posílit financování a reformovat koncepci Armády ČR tak, aby byla schopna účinně bránit naši zemi a spolu s dalšími státy NATO dokázala odstrašit protivníka. Žádáme vládu, aby zvážila násobně vyšší podporu aktivních záloh, přípravu a výcvik obyvatelstva alespoň v základních vojenských obranných a záchranářských dovednostech. Bránit naši svobodu je především náš vlastní úkol.

Opět slyšíme u nás i v Evropě hlasy appeasementu, který nepřímo přispěl k rozpoutání 2. světové války. Ustupování zlu musíme odmítnout. Mají se snad země střední a východní Evropy opět vzdát své samostatnosti, svrchovanosti, aby zabránily dalšímu světovému konfliktu? Opírajíce se o historickou zkušenost, máme na to jedinou odpověď: Ne, nikdy!

Stojíme znovu na rozhraní dějin. Nezapomínáme! Naše historické ústavy, spolky, akademické i občanské instituce uchovávají tisíce příběhů hrdinství našich předků, kteří se zasloužili o svobodu a existenci naší země, trpěli v nacistických a komunistických táborech a věznicích, statečně vzdorovali totalitním režimům. Činy předešlých generací nás zavazují a inspirují. Nezklameme své děti a postavíme se na obranu vlasti.

Při napadení naší země se budeme odhodlaně bránit! Nasadíme své životy za naše rodiny a domovy! My, občané a občanky svobodné a demokratické České republiky, prohlašujeme, že jsme odhodláni udržet její samostatnost, její svobodný a demokratický řád.


O autorech

Tento manifest připravili lidé z Kolegia Paměti národa, volného sdružení přátel a partnerů organizace Post Bellum, která spravuje jeden z nejrozsáhlejších orálně-historických archivů na světě - Paměť národa

Tisíce lidí podpořily finanční sbírku Pomozte Ukrajině s Pamětí národa. Za více než dvě stě padesát milionů korun se podařilo dopravit přímo na frontu desetitisíce neprůstřelných vest, helem, dronů, termovizí, zdravotnického vybavení pro nemocnice.

Toto provolání není jen symbolickým gestem. Usiluje o vznik společenství lidí a organizací, které by ve spolupráci s bezpečnostními experty, ekonomickými a jinými odborníky připravilo pro vládu konkrétní doporučení.

 

Výzvu podpořilo  3472 lidí


[wpforms id="4"]

Odesláním podpisu prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se zásadami zpracování osobních údajů.

Za sdílení výzvy na sociálních sítích budeme rádi. #vernizustaneme