Držme celistvost a nedotknutelnou svrchovanost naší milované země, zakotvené ve společenství svobodných národů Evropské unie. Jen v pevné jednotě je naše nepřemožitelnost a síla. Zůstaňme věrni sami sobě, věrni zásadám, z nichž se naše samostatnost a svoboda zrodily.

Svět, který jsme znali, se radikálně proměnil. Ztratili jsme pocit bezpečí. Ruská federace, pod vedením Vladimíra Putina, svým válečným tažením na Ukrajinu ukázala, že jí nejde o mír, ale o rozvrat Evropy a obnovení sféry vlivu z dob Sovětského svazu. Představitelé Ruska o svých mírových záměrech dlouhá léta bezostyšně lhali na půdě OSN i na diplomatických jednáních s USA i se státy Evropské unie. Po zahájení neospravedlnitelné útočné války proti Ukrajině již nelze věřit ujišťování ruských představitelů, že Rusko nenapadne další evropské státy a nebude se snažit o konflikt se Západem.

Roky zažíváme nepřátelské provokace provázené útoky ruských hackerů na západní infrastrukturu, včetně nemocnic, ruskou rozvratnou propagandu či teroristické činy ruských tajných služeb, jakými jsou otravy nepohodlných oponentů, nebo dokonce výbuchy bomb. Putin nejenže nectí mezinárodní dohody, ale dopouští se odporných válečných zločinů, jimiž demonstruje svou vůli změnit světový řád, a vyhrožuje použitím jaderných zbraní.

Na obranu proti takovému nepříteli, jakým se pod vedením prezidenta Putina Ruská federace stala, nejsme dostatečně připraveni! Jednotlivé státy Evropské unie většinou udržují početně malé a nedostatečně vyzbrojené vojsko. Bez účasti Spojených států není Evropská unie schopna ochránit své území. Povědomí občanů České republiky, stejně jako dalších členských států EU, o své branné povinnosti je minimální. Je čas na změnu.

Česká republika neplní své závazky jako člen Severoatlantické aliance, ale přitom spoléhá na pátý článek smlouvy NATO o kolektivní obraně. Podporujeme vládu naší země ve snaze zásadně posílit financování a reformovat koncepci Armády ČR tak, aby byla schopna účinně bránit naši zemi a spolu s dalšími zeměmi NATO dokázala odstrašit protivníka. Žádáme vládu, aby zvážila násobně vyšší podporu aktivních záloh, přípravu a výcvik obyvatelstva alespoň v základních vojenských obranných a záchranářských dovednostech. Bránit naši svobodu je především náš vlastní úkol.

Opět slyšíme u nás i v Evropě hlasy appeasementu, který přispěl k rozpoutání 2. světové války. Ustupování zlu musíme odmítnout. Mají se snad země střední a východní Evropy opět vzdát své samostatnosti, svrchovanosti, aby zabránily dalšímu světovému konfliktu? Opírajíce se o historickou zkušenost, máme na to jedinou odpověď: Ne, nikdy!

My, níže podepsaní, chceme, podle svých možností pomoci. Chceme vyjádřit podporu vládě, aby dál posilovala armádu, plnila naše závazky v NATO a partnersky upevňovala naši pozici mezi ostatními zeměmi v Evropské unii.

Demokracie odhodlaná k principiálnímu postoji dovede nejlépe zajistit bezpečnost státu a blaho občanů. Chceme vyzvat politické strany, aby vedle svých programů sloužily také zájmům celku a podpořily vládu v reformách posilujících naši bezpečnost.

Stojíme znovu na rozhraní dějin. Nezapomínáme! Naše historické ústavy, spolky, akademické i občanské instituce uchovávají tisíce příběhů hrdinství našich předků, kteří se zasloužili o svobodu a existenci naší země, trpěli v nacistických a komunistických táborech a věznicích, statečně vzdorovali totalitním režimům. Činy předešlých generací nás zavazují a inspirují. Nezklameme své děti a postavíme se na obranu vlasti.

My, kteří se hlásíme k manifestu „Věrni zůstaneme 2022“, vědomě navazujícímu na provolání odhodlaných Čechů v květnu 1938, krátce před vypuknutím 2. světové války, přísaháme: Při napadení naší země se budeme odhodlaně bránit! Nasadíme své životy za naše rodiny a domovy! My, občané a občanky svobodné a demokratické České republiky, prohlašujeme, že jsme odhodláni udržet její samostatnost, její svobodný a demokratický řád.


O autorech

Výzvu podpořilo  3472 lidí


[wpforms id="4"]

Připojte se k výzvě na facebooku trikolorou v profilovém obrázku.